Spät/Back

 

The Press and the Censorhip in Slovakia from 6th Octobre 1938 to the End of 2nd WW / La presse et la censure en Slovaquie depuis le 6 octobre 1938 jusqu‘a` la fin de la 2e guerre mondiale

Katarína Zavacká


Článok sa zaoberá vzťahom vojnového Slovenského štátu a inštitútu cenzúry, ktorá slúžila na ovplyvňovanie a priame formovanie verejnej mienky. Sleduje proces likvidácie slobody slova a tlače v podmienkach vzniku a upevnenia totalitného politického systému na území Slovenska po Mníchovskej dohode a po rozbití Československa 14. marca 1939. V období od protiústavného vyhlásenia autonómie Slovenska 6. 10. 1938 nová slovenská vláda okamžite zaviedla prísnu kontrolu tlače a urýchlene sa zbavila opozičných novín. Novovytvorený Úrad propagandy bol poverený preventívnou cenzúrou a vykonával aktívne opatrenia (rozhodoval nielen o tom, o čom sa písať nemá, ale presadzoval aj témy a interpretácie, v rámci ktorých novinári písať mali). Informačnú clonu spoluvytváralo množstvo opatrení „technického“ charakteru, ako obmedzenie možnosti cestovať, počúvať zahraničné rozhlasové vysielanie a čítať zahraničnú tlač, sprísnenie trestov za šírenie šepkanej propagandy, panických správ, za „protištátne“ vyjadrenia a pod. Načasovanie opatrení i úsilie vyvinuté pri ich aplikácii dokazujú, že tieto postupy vychádzali z vlastnej iniciatívy vtedajšej politickej reprezentácie a že medzinárodno-politická situácia (vplyv tretej ríše) ich síce umožňovala, ale rozhodne nevynucovala. Z postupov použitých v rokoch 1938 –1945 čerpali poučenie a skúsenosti aj aktivisti ďalšej totality, ktorá nastúpila po roku 1948.


Keywords: writers; censorship; justice


Spät/Back