Spät/Back

 

Writers on Trial / Les écrivains devant les tribunaux

Gilles Rouet


Príspevok v skratke načrtáva dejiny cenzúry za autoritárskeho Druhého cisárstva vo Francúzsku (1852 – 1870) a konkrétne sa dotýka návratu politických inštitúcií k súdnemu systému, stanovenému v rámci zákona z roku 1819. V dôsledku toho boli mnohí autori obvinení z urážky morálky alebo náboženského cítenia. Cenzúra v doslovnom význame po zavedení zákona z roku 1881, zaručujúceho slobodu tlače, prakticky prestala existovať. Sloboda slova však ostala závislá od pojmu útok na všeobecnú mienku, ktorá sa často stavala proti právu na nezávislosť a osobný život slobodného občana. S návratom k súdnemu systému sa neskôr počet obvinení, súvisiacich s publikovaním a vydávaním, ešte zvyšuje. Súčasne sa však médiá a internetové publikácie akoby dostávali do oblasti, kde zákon neplatí, a tešia sa zdanlivej slobode bez obmedzení s výnimkou autocenzúry a ekonomických obmedzení.


Keywords: writers; trial; censorship; justice


Spät/Back