Spät/Back

 

Zola and a Novel on the Justice / Zola et le roman de la justice

Alain Pagès


Zanietenosť Emila Zolu v Dreyfusovej afére je všeobecne známa. Bolo by však škoda zredukovať úvahy o Zolovi iba na túto zanietenosť. Napríklad román Ľudská beštia (La Bęte humaine), ktorý v prvej chvíli možno chápať ako román zo sveta železničiarov, je v skutočnosti súčasne románom o zločine a spravodlivosti. Jeho podstatu tvorí úvaha nad justičným omylom a Zola vo svojom diele ukazuje, ako možno podobný justičný omyl vytvoriť a postaviť. Dokazuje to na postave nevinného človeka, ktorého obvinia a nakoniec odsúdia za vraždu, spáchanú iným (Jacques Lantier). Analýza súdnictva v románe Ľudská beštia zreteľne poukazuje na autorovu schopnosť integrovať prozaickými postupmi systém súdnictva do fikcie a takmer ideálne ich skĺbiť, zatiaľ čo neskôr, v románe Pravda (Vérité en marche), sa sám mobilizuje do úlohy aktéra spravodlivosti.


Keywords: writers; trial; censorship; justice


Spät/Back