Spät/Back

 

Tatarka in the French Context / Tatarka dans la francophonie

Peter Brabenec 


Frankofónia je úsilie, ktoré by malo zahŕňať nielen poznávanie jazyka a kultúry Francúzska a iných frakofónnych krajín, ale aj prijímanie cudzích kultúr, ktoré vstupujú do nej. V rámci tohto hnutia vznikla v Paríži publikácia Dominik Tatarka: un ecrivain en dissidence (D. T., spisovateľ v disente, 2006), ktorá obsahuje štúdie a svedectvá slovenských a francúzskych autorov o živote a literatúre spisovateľa. Môže však Tatarkovo dielo povedať niečo dnešnému francúzskemu čitateľovi? Jeho životné skúsenosti so socializmom, s členstvom v KSČ, s falošnou destalinizáciou, so sovietskym imperializmom v 1968 a s normalizáciou v 70. a 80. rokoch sú francúzskej inteligencii vzdialené. Tatarkovo dielo bolo vo Francúzsku prijaté neskôr vďaka ľavicovým tradíciám a silnej KSF. Slováci sa však tiež musia naučiť, že cudzie kultúry vidia Slovensko inak. Kultúrne výmeny majú svoje dejiny medzi porozumením a nepochopením. To však nie je koniec a publikácia o Tatarkovi tiež azda prispeje k lepšiemu pochopeniu oboch kultúr.


Keywords: Tatarka; writers; censorship; justice


Spät/Back